Adrian Nosal
Radca prawny
tel. (+48 22) 299 60 70
adrian.nosal@hwplegal.pl

 

Jakub Kozak
Prawnik, aplikant radcowski
tel. (+48 22) 299 60 70
jakub.kozak@hwplegal.pl

 

Marta Zamożniak


Marta Zamożniak
Prawnik
tel. (+48 22) 299 60 70
marta.zamozniak@hwplegal.pl

 

Marta Zamożniak

Studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, laureatka stypendium rektora dla najlepszych studentów, członkini Koła Naukowego Własności Intelektualnej „IP” WPiA UW.

Doświadczenie zdobywała w kancelarii wyspecjalizowanej w prawie gospodarczym, zajmując się bieżącą obsługą prawną spółek oraz transakcjami handlowymi.

 

Marta zajmuje się sprawami z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Biegle włada językiem angielskim