Adrian Nosal
Radca prawny
tel. (+48 22) 299 60 70
adrian.nosal@hwplegal.pl

 

Jakub Kozak


Jakub Kozak
Prawnik, aplikant radcowski
tel. (+48 22) 299 60 70
jakub.kozak@hwplegal.pl

 

Marta Zamożniak
Prawnik
tel. (+48 22) 299 60 70
marta.zamozniak@hwplegal.pl

 

Jakub Kozak

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w warszawskich kancelariach prawnych. Współpracował z kancelarią prawniczą Głowacki i Wspólnicy specjalizująca się m.in. w prawie IT i nowych technologii.

Autor i współautor kilku publikacji w fachowych czasopismach prawniczych, takich jak „Dziennik Gazeta Prawna” oraz „Prawo i Podatki”.

 

Do jego zainteresowań należy w szczególności problematyka ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Jakub zajmuje się głównie sprawami związanymi z naruszeniami praw autorskich w Internecie oraz naruszeniami praw ochronnych na znaki towarowe klientów z branży dóbr luksusowych oraz branży farmaceutycznej.

Biegle włada językiem angielskim