Aleksandra Sewerynik
Prawnik
tel. (+48 22) 299 60 70
aleksandra.sewerynik@hwplegal.pl

 

Jakub Skowronek


Jakub Skowronek
Prawnik, aplikant radcowski
tel. (+48 22) 299 60 70
jakub.skowronek@hwplegal.pl

 
 

 

Jakub Skowronek

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aplikant radcowski.

Posiada ponad dwuletnie doświadczenie zawodowe zdobyte podczas praktyk i stażów w renomowanych kancelariach zajmujących się ochroną własności intelektualnej, m. in. w Kancelarii prof. Ryszarda Skubisza i w LDS Łazewski Depo i Wspólnicy. W czasie studiów współpracował z wieloma organizacjami non-profit, pomagając w tworzeniu aktów prawnych i biorąc udział w pracach zarządów.

 

Jakub specjalizuje się w ochronie praw autorskich i znaków towarowych. Jego główne pola zainteresowań to kwestie związane z funkcjonowaniem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz optymalizacja podatkowa przy pomocy instrumentów prawa własności intelektualnej.

Biegle włada językiem angielskim.