Aleksandra Sewerynik


Aleksandra Sewerynik
Prawnik
tel. (+48 22) 299 60 70
aleksandra.sewerynik@hwplegal.pl

 

dr Damian Flisak
Of counsel
tel. (+48 22) 299 60 70
damian.flisak@hwplegal.pl

 
 

 

Aleksandra Sewerynik

Prawnik, dyrygent chóralny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wydziału Dyrygentury Chóralnej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Studiowała także na Uniwersytecie w Teramo we Włoszech.

Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w kancelarii specjalizującej się w ochronie praw autorskich – Błeszyński i Partnerzy oraz w ramach własnej kancelarii, gdzie doradzała w sprawach z zakresu prawa autorskiego.

Jej doświadczenie obejmuje doradztwo z zakresu prawa autorskiego oraz prawa do wizerunku.  Przygotowuje dla klientów modele prawne szeroko rozumianych produkcji kreatywnych. Zajmuje się sporządzaniem opinii prawnych oraz konstruowaniem i konsultowaniem umów dotyczących sfery działalności twórczej, artystycznej oraz producenckiej. Zna praktykę działania organizacji zbiorowego zarządzania oraz ma doświadczenie w kontaktach z tymi podmiotami. Jest jedynym w Polsce ekspertem przygotowującym integralne, muzyczno-prawne, analizy porównawcze utworów muzycznych w kontekście plagiatu. Jej klientami są artyści, twórcy, aktorzy, muzycy, menedżerowie artystów, agencje reklamowe, banki muzyki, firmy producenckie oraz agencje artystyczne.

 

Od 2008 roku wykłada prawo autorskie na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie. Współpracuje z Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych. Jest prelegentką na konferencjach poświęconych prawu autorskiemu. Jest autorką książki „Prawo autorskie w muzyce”, bloga prawniczego (http://prawomuzyki.pl) oraz licznych publikacji z zakresu prawa autorskiego („Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”, „Kwartalnik Urzędu Patentowego”, „Rzeczpospolita”). Od października 2013 r. regularnie publikuje felietony w „Rzeczpospolitej” oraz w serwisie prawo.rp.pl, za które otrzymała w 2015 r. nagrodę w III edycji konkursu na informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej, organizowanego przez Urząd Patentowy RP.