Maciej Tabor
Prawnik
tel. (+48 22) 299 60 70
maciej.tabor@hwplegal.pl


Agata Gaweł
Kierownik biura kancelarii
tel. (+48 22) 299 60 70
warsaw@hwplegal.pl

 

Michał Terlecki


Michał Terlecki
Aplikant radcowski
tel. (+48 22) 299 60 70
michal.terlecki@hwplegal.pl

 
 

 

Michał Terlecki

Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Ukończył Centrum Prawa Amerykańskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego współorganizowanego z Wydziałem Prawa Stanowego Uniwersytetu Floryda.

Doświadczenie zdobywał w trakcie ponad dwuletniej współpracy z kancelarią Lach Janas Paśko Biernat w Warszawie, wyspecjalizowaną w ochronie dóbr osobistych osób powszechnie znanych. Odbywał również staż w jednej ze spółek należących do grupy kapitałowej Multico.

 

Michał zajmuje się sprawami z zakresu ochrony dóbr osobistych, a także z zakresu ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, w szczególności w sprawach dotyczących znaków towarowych. W swojej praktyce zajmuje się również konstruowaniem umów dotyczących produkcji filmowych oraz kampanii  reklamowych, w tym umożliwiających korzystanie z wizerunków osób powszechnie znanych

Biegle włada językiem angielskim.