Katarzyna Kręźlewicz
Rzecznik patentowy
katarzyna.krezlewicz@hwplegal.pl


dr Katarzyna Jasińska
Of counsel
katarzyna.jasinska@hwplegal.pl

 

Jakub Słupski


Jakub Słupski
Adwokat

tel. (+48 22) 299 60 70
jakub.slupski@hwplegal.pl

Anna Piechówka
Prawnik, Aplikantka adwokacka
tel. (+48 22) 299 60 70
anna.piechowka@hwplegal.pl

 

Jakub Słupski

Adwokat, posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w renomowanych kancelariach prawnych na terenie Krakowa, Śląska i Warszawy. Współpracował z kancelarią Lach Janas Paśko Biernat, wyspecjalizowaną w ochronie dóbr osobistych, prawie autorskim i prawie mediów.

W swojej praktyce zajmuje się przede wszystkim prawem własności intelektualnej oraz ochroną dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych. Uczestniczył w licznych procesach w tym zakresie. Ma doświadczenie w zagadnieniach takich jak komercjalizacja wizerunku, prawo mediów i reklamy, ochrona danych osobowych, prawo antymonopolowe oraz czyny nieuczciwej konkurencji. Zajmował się doradzaniem w zakresie prawa własności przemysłowej i prawa nowych technologii.

 

Jakub ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (WPiA UJ), a także, jako stypendysta rządu francuskiego, studia na wydziale prawa Université de Cergy-Pontoise we Francji, gdzie uzyskał tytuł LL.M. Brał udział w WIPO Summer School in Intellectual Property w Dubrowniku, a także jest absolwentem Szkoły Prawa Amerykańskiego współorganizowanej przez WPiA UJ oraz Catholic University of America (Washington, DC).

Jest autorem i współautorem kilku publikacji z dziedziny prawa własności intelektualnej i prawa antymonopolowego, m.in. zbioru Polskie i wspólnotowe prawo konkurencji. Kazusy (red. M. Danek) wydanego przez Wolters Kluwer Polska, a także prac poświęconych ochronie wizerunku, prawu nowych technologii, a także teorii i filozofii prawa.

Biegle włada językiem angielskim.