Anna Łapińska


 

Anna Łapińska
Prawnik
tel. (+48 22) 299 60 70
warsaw@hwplegal.pl

 

 
   
 

 

Anna Łapińska
 

Studentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim.


Anna przygotowuje pracę magisterską na temat postępowania cywilnego w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej.

Uzyskała absolutorium na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim, spec. fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza. Odbywa kurs Centrum Prawa Brytyjskiego organizowanego na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z University of Cambridge oraz stowarzyszeniem Juris Angliae Scientia oraz jest członkiem Koła Naukowego Własności Intelektualnej „IP” 

 

Doświadczenie zdobywała w organach administracji państwowej – Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Konsulacie Generalnym RP w Kolonii, organizacjach pożytku publicznego – Fundacji Dzieci Niczyje oraz warszawskiej kancelarii prawnej.


Anna zajmuje się sprawami z zakresu ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, w szczególności naruszeniami znaków towarowych, praw autorskich oraz zwalczaniem nieuczciwej konkurencji.  Ponadto w zakresie jej zainteresowań leży postępowanie cywilne, prawo nowych technologii i IT, prawo mediów oraz zagadnienia związane z handlem elektronicznym.

Biegle włada językiem angielskim oraz niemieckim.