MonikaSrzednicka
Kierownik biura wrocławskiego
wroclaw@hwplegal.pl

Anna Karpowicz


Anna Karpowicz
Kierownik biura warszawskiego
warsaw@hwplegal.pl

   
 

 

Anna Karpowicz

Absolwentka Instytutu Anglistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie jest słuchaczem Podyplomowego Interdyscyplinarnego Studium Kształcenia Tłumaczy na Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Anna zdobyła doświadczenie zawodowe pracując jako tłumacz dla międzynarodowej firmy konsultingowo-inżynieryjnej CH2M HILL oraz Agencji Informacyjnej Reutera. Odbywała również praktyki w agencji public relations oraz w centrum informacji kulturalno-turystycznej. 

 

Anna zajmuje się prowadzeniem warszawskiego biura kancelarii. Odpowiada także za stronę internetową kancelarii, koordynuje działania marketingowe oraz wykonuje tłumaczenia tekstów prawniczych.

Biegle włada językiem angielskim.