Katarzyna Kręźlewicz
Rzecznik patentowy
katarzyna.krezlewicz@hwplegal.pl


dr Katarzyna Jasińska
Of counsel
katarzyna.jasinska@hwplegal.pl

 

 

Jakub Słupski
Adwokat

tel. (+48 22) 299 60 70
jakub.slupski@hwplegal.pl

Anna Piechówka

Anna Piechówka
Prawnik, Aplikantka adwokacka
tel. (+48 22) 299 60 70
anna.piechowka@hwplegal.pl

 

Anna Piechówka

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (dyplom z wyróżnieniem za wysokie osiągnięcia w nauce).

Ukończyła Szkołę Prawa Amerykańskiego organizowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim we współpracy z Catholic University of America, Columbus School of Law w Waszyngtonie.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach prawnych, m.in. SPCG w Krakowie i Hogan Lovells w Warszawie. 

Anna specjalizuje się w ochronie własności intelektualnej, w tym w szczególności w sprawach dotyczących znaków towarowych, praw autorskich oraz aktów nieuczciwej konkurencji. Posiada także doświadczenie w zakresie sporów dotyczących patentów i wzorów przemysłowych. 

Biegle włada językiem angielskim.