Daniel Hasik
Partner
tel. (+48) 603 787 757
daniel.hasik@hwplegal.pl

Eric Rheims
Partner
tel. (+48) 609 108 763
eric.rheims@hwplegal.pl

   

Anna Kruszewska

Anna Kruszewska
Partner
tel. (+48) 601 310 843
anna.kruszewska@hwplegal.pl

 

Anna Kruszewska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim (summa cum laude). Studiowała także prawo na Uniwersytecie w Cardiff oraz ukończyła Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego organizowane na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z Uniwersytetem w Cambridge, a także Centrum Prawa Amerykańskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego współorganizowanego z Wydziałem Prawa Stanowego Uniwersytetu Floryda.

Jest również absolwentką Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie, słuchaczem studiów podyplomowych „Prawo Nowoczesnych Technologii” na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach w Polsce i za granicą, m.in. w londyńskiej kancelarii Schillings zajmującej się ochroną wizerunku światowych gwiazd i międzynarodowych korporacji oraz kancelarii Warecka (Lach Janas Paśko Biernat) w Warszawie, wyspecjalizowanej w ochronie dóbr osobistych osób publicznych oraz obsłudze prawnej tzw. show business ‘u.

 

Jej doświadczenie obejmuje doradztwo z zakresu ochrony dóbr osobistych osób znanych lub prominentnych (tzw. high profile individuals), oraz postępowania sądowe w tym zakresie. Jest pełnomocnikiem w najgłośniejszych sprawach ostatnich lat dotyczących naruszenia dóbr osobistych w publikacjach książkowych. Stale doradza klientom w sprawach z udziałem mediów, współpracując ze specjalistami z zakresu pr-u i marketingu. Zajmuje się również zagadnienia z zakresu własności intelektualne oraz prawa nowych technologii. Przygotowuje dla klientów strategie ochrony wizerunku, oraz strategie ochrony praw własności intelektualnej. Regularnie reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych. Zajmuje się również konstruowaniem i negocjowaniem umów dotyczących szerokorozumianego show biznesu: w tym dotyczących produkcji filmowych, teatralnych, (umowy koprodukcyjne z twórcami i artystami), imprez i gal. Znaczna cześć jej praktyki dotyczy negocjowania i tworzenia umów umożliwiających korzystanie z wizerunków osób powszechnie znanych w ramach kampanii reklamowej. Jej klientami są znane i prestiżowe agencje aktorskie, producenci filmowi, muzycy, twórcy.

W 2014 roku została laureatką nagrody RISING STARS przyznawanej wschodzącym gwiazdom polskiej palestry przez Dziennik Gazeta Prawna oraz wydawnictwo Lexis Nexis.

Biegle włada językiem angielskim.