Katarzyna Kręźlewicz
Rzecznik patentowy
katarzyna.krezlewicz@hwplegal.pl


dr Katarzyna Jasińska
Of counsel
katarzyna.jasinska@hwplegal.pl

 

Joanna Jasińska


Joanna Jasińska
Prawnik
joanna.jasinska@hwplegal.pl

Anna Piechówka
Prawnik, Aplikantka adwokacka
tel. (+48 22) 299 60 70
anna.piechowka@hwplegal.pl

 

Joanna Jasińska

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Pracę magisterską poświęciła tematyce stosunku prawnego występującego pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Beneficjentem dotacji unijnych.

Doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych zdobyła w renomowanych wrocławskich kancelariach prawnych.

Joanna skutecznie pozyskuje oraz rozlicza dotacje unijne od 2008 roku. Współpracuje zarówno z sektorem prywatnym jak i publicznym. 

 

Specjalizuje się w programach pomocowych wspierających gospodarkę elektroniczną oraz wdrażanie elektronicznego biznesu typu B2B, projekty mające na celu wejście na nowe rynki i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, projekty promujące polską markę na rynkach zagranicznych, ochronę własności przemysłowej oraz nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym. Z sukcesem aplikuje również o granty z Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dla wrocławskich uczelni wyższych.

Posługuje się językiem angielskim.