Katarzyna Kręźlewicz


Katarzyna Kręźlewicz
Rzecznik patentowy
katarzyna.krezlewicz@hwplegal.pl


dr Katarzyna Jasińska
Of counsel
katarzyna.jasinska@hwplegal.pl

 

Jakub Słupski
Adwokat

tel. (+48 22) 299 60 70
jakub.slupski@hwplegal.pl

Anna Piechówka
Prawnik, Aplikantka adwokacka
tel. (+48 22) 299 60 70
anna.piechowka@hwplegal.pl

 

Katarzyna Kręźlewicz

Rzecznik patentowy oraz zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Allicante (OHIM). Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Studiowała także prawo na Uniwersytecie w Cassino/Włochy. W 2008 r. ukończyła aplikację rzecznikowską organizowaną przez Polską Izbę Rzeczników Patentowych oraz Podyplomowe Studia Prawa Własności Przemysłowej w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. Ponadto ukończyła z najlepszą notą kurs „Iternational legal skills program” organizowany przez Wyższą Szkołę Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego oraz Center for International Legal Studies w Salzburgu, a także szkolenie „Prawo europejskie w praktyce”.

Katarzyna specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa znaków towarowych i zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz ochrony prawnej nowych odmian roślin, a także proceduralnych aspektów ochrony własności intelektualnej, reprezentując klientów w procesach sądowych, przygotowując i negocjując umowy, a także sporządzając na ich zlecenie opinie prawne.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach patentowych. Specjalizuje się w sprawach obejmujących m. in. znaki towarowe, wzory przemysłowe, wynalazki, wzory użytkowe, zwalczanie nieuczciwej konkurencji oraz ochronę praw autorskich.

Reprezentuje klientów m. in. przed Urzędem Patentowym RP, OHIM, Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO), sądami administracyjnymi i powszechnymi, organami ścigania oraz organami celnymi.

Katarzyna jest wykładowcą ochrony własności intelektualnej na PWSZ w Ciechanowie oraz prelegentką na szkoleniach i konferencjach związanych z tematyką ochrony własności przemysłowej. Współautorka poradnika Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej przedsiębiorstw wydanego przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego. Aktywny członek samorządu zawodowego: działa w Komisji Aplikacji oraz Komisji Szkoleń w Krajowej Izbie Rzeczników Patentowych.

Biegle włada językiem angielskim oraz włoskim.