Katarzyna Kręźlewicz
Rzecznik patentowy
katarzyna.krezlewicz@hwplegal.pl

dr Katarzyna Jasińska


dr Katarzyna Jasińska
Of counsel
katarzyna.jasinska@hwplegal.pl

 

Jakub Słupski
Adwokat

tel. (+48 22) 299 60 70
jakub.slupski@hwplegal.pl

Anna Piechówka
Prawnik, Aplikantka adwokacka
tel. (+48 22) 299 60 70
anna.piechowka@hwplegal.pl

 

Katarzyna Jasińska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UJ. Ukończyła aplikację sądową prowadzoną przez Sąd Okręgowy w Krakowie, zakończoną zdanym w 2007 r. z wynikiem bardzo dobrym egzaminem sędziowskim. W 2009 r. ukończyła studia doktoranckie na WPiA UJ, broniąc przygotowaną w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ pod kierunkiem prof. dr. hab. Janusza Barty rozprawę doktorską pt. „Naśladownictwo opakowań produktów znanych marek w świetle prawa własności intelektualnej”.

Katarzyna specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa znaków towarowych i zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz ochrony prawnej nowych odmian roślin, a także proceduralnych aspektów ochrony własności intelektualnej, reprezentując klientów w procesach sądowych, przygotowując i negocjując umowy, a także sporządzając na ich zlecenie opinie prawne.

  Autorka i współautorka licznych publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa cywilnego procesowego, w szczególności monografii „Naśladownictwo opakowań produktów markowych w świetle prawa własności intelektualnej monografii” (Wolters Kluwer 2010), Komentarza do ustawy prawo własności przemysłowej, P. Kostański (red.) (C.H. Beck 2010), Systemu Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, t. 14a, R. Skubisz (red.) (C.H. Beck 2011), Komentarza do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, J. Szwaja (red.) (C.H. Beck 2013) oraz jedynego na polskim rynku Komentarza do ustawy o ochronie prawnej odmian roślin, K. Felchner (red.) (Wolters Kluwer 2009) oraz Komentarz do Rozporządzenia Rady (WE) 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin (SIP LEX). im. H. Grocjusza w Krakowie.

Katarzyna posiada kilkuletnie doświadczanie jako wykładowca Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego w Krakowie.

Biegle włada językiem angielskim.