Daniel Hasik
Partner
tel. (+48) 603 787 757
daniel.hasik@hwplegal.pl

Marek Wiński
Partner
tel. (+48) 604 963 114
marek.winski@hwplegal.pl

 

Małgorzata Ludwik

Małgorzata Ludwik
Partner
tel.: (+48) 509 484 469
malgorzata.ludwik@hwplegal.pl

Anna Kruszewska
Partner
tel. (+48) 601 310 843
anna.kruszewska@hwplegal.pl

 

Małgorzata Ludwik

Radca prawny, członek wrocławskiej OIRP.

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Uniwersytetu im. Karola
Ruprechta w Heidelbergu, gdzie uzyskała tytuł magistra prawa niemieckiego dla
prawników zagranicznych (LL.M) . W 2009 r. ukończyła studia podyplomowe
z zakresu prawa prasowego i autorskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach w Polsce
i za granicą, m.in. w Dr. Bernadr Rödl & Partner; JWKG Jurgowiak, Wnuk, Kaźmierczak, Giezek; Grynhoff, Woźny, Maliński we Wrocławiu oraz w Kancelarii Clifford Chance Pünder we Frankfurcie nad Menem.

Małgorzata specjalizuje się w prawie autorskim, szczególności zajmuje się
problemami pojawiającymi się na styku prawa z nowymi technologiami oraz prawem

  autorskim na rynku dzieł sztuki. Opiekuje się również bezpieczeństwem prawnym
transakcji obrotu dziełami sztuki w Polsce i za granicą. Posiada bogate
doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych i arbitrażowych z zakresu
naruszenia prawa autorskich, nienależytego wykonywania umów wdrożeniowych czy sporów o ustalenie współautorstwa utworu.

Jest współautorką monografii „Sądownictwo polubowne (Arbitraż)”, wydanej przez
Wydawnictwo C.H. BECK. Obecnie kontynuuje studia doktoranckie na Wydziale
Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego pod kierunkiem prof. Łukasza Błaszczaka,
przygotowując pracę doktorską, poświęconą kontroli sądów polubownych przez sądy powszechne.

Biegle włada językiem niemieckim i angielskim.