Daniel Hasik

Daniel Hasik
Partner
tel. (+48) 603 787 757
daniel.hasik@hwplegal.pl

Eric Rheims
Partner
tel. (+48) 609 108 763
eric.rheims@hwplegal.pl

   

Anna Kruszewska
Partner
tel. (+48) 601 310 843
anna.kruszewska@hwplegal.pl

 

Daniel Hasik

Radca prawny, członek warszawskiej OIRP.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim (summa cum laude). Studiował także prawo na Uniwersytecie w Utrechcie oraz ukończył Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego organizowane na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z Uniwersytetem w Cambridge, a także, Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim (summa cum laude).

Daniel posiada kilkunastoletnie doświadczenie, zdobyte w wiodących
międzynarodowych oraz krajowych kancelariach prawnych. Przed założeniem
własnej kancelarii Daniel był szefem praktyki prawa własności intelektualnej
w warszawskim biurze CMS Cameron McKenna (2008-2011), współpracował
z kancelarią Linklaters (2001-2008) oraz Sołtysiński, Kawecki i Szlęzak (2000-2001).

Jego doświadczenie obejmuje doradztwo z zakresu ochrony i dochodzenia praw
własności intelektualnej, w sprawach dotyczących znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych, praw autorskich oraz aktów nieuczciwej konkurencji, jak również zagadnień związanych z prywatnością i ochroną danych osobowych. Regularnie doradza klientom również w zakresie prawa reklamy, prawa nowych technologii oraz handlu elektronicznego. Przygotowuje dla klientów strategie ochrony znaków towarowych oraz strategie ochrony praw własności intelektualnej ochrony znaków towarowych oraz strategie ochrony praw własności intelektualnej na granicy. Regularnie reprezentuje klientów przed sądami oraz przed Urzędem Patentowym RP i OHIM.

 

Autor i współautor publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej. Autor
rozdziału poświęconego ambush marketingowi w „Prawo reklamy”, Wolters Kluwer
2012. Współautor polskiej części międzynarodowych publikacji „International Patent Litigation”, Kluwer 2006 oraz „International Agency, Distribution and Licensing Agreements”, Sweet & Maxwell 2003 a także autor wielu artykułów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Częsty prelegent na szkoleniach
i konferencjach oraz wykładowca w Centrum Prawa Własności Intelektualnej
im. H. Grocjusza w Krakowie.

Jako prawnik z zakresu własności intelektualnej Daniel był rekomendowany
w międzynarodowych rankingach World Trademark Review 1000 (2010 i 2011), Legal 500 (2009, 2010 i 2016), Chambers (2008) a także w rankingu opracowanym przez dziennik „Rzeczpospolita” w 2009 r.

Biegle włada językiem angielskim.