Świadczymy pomoc prawną w zakresie ochrony informacji prawnie chronionej
(w tym danych osobowych), tajemnicy zawodowej (w tym tajemnicy bankowej),
tajemnicy przedsiębiorstwa, informacji gospodarczej czy też ochrony prywatności.

Zapewniamy wszechstronne uwzględnienie kwestii ochrony prywatności i danych 
osobowych już na etapie przygotowania danego projektu. Przygotowujemy pełną 
dokumentację ochrony danych osobowych, w tym politykę bezpieczeństwa oraz 
instrukcję sposobu zarządzania systemem informatycznym, rejestrujemy zbiory danych 
osobowych, wykonujemy audyty oraz sporządzamy opinie prawne z zakresu ochrony                                      danych osobowych..

Przygotowujemy umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz
transfer danych osobowych poza EOG, w tym uwzględniając rozwiązania
obowiązujące przy cloud computingu.

Zapewniamy reprezentację przed organami regulacyjnymi, w tym w przed
Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO) oraz
Przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Doświadczenie:

Rejestrator domen w Polsce – doradztwo prawne
w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz reprezentacja w postępowaniu przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Firma doradztwa personalnego – przygotowanie całościowej dokumentacji przetwarzania danych osobowych.

Polski dostawca usług finansowych – doradzanie
w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Bank – doradzanie przy opracowywaniu systemu przetwarzania danych osobowych w Polsce oraz poza jej granicami przez klienta oraz w ramach jego oddziałów.

Wystawca kart płatniczych – doradzanie przy wdrażaniu zmian w systemie przetwarzania danych osobowych dostarczanych przez instytucje członkowskie.

Producent produktów i rozwiązań opartych na technologii oddzielania, wymiany ciepła oraz przepływu cieczy – doradzanie w sporze
z zakresu naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa przez byłych pracowników zatrudnionych przez firmę konkurencyjną.

Producent maszyn i urządzeń dla farm
mlecznych i zakładów mleczarskich
- doradzanie w sprawie naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa przez byłego pracownika,
w zakresie przeciwdziałania produkcji konkurencyjnego produktu.