Pomagamy naszym klientom rozwijać optymalne strategie ochrony praw własności
intelektualnej w Internecie, dbając o integralność ich marki oraz o skuteczny
i bezpieczny przekaz marketingowy.

Odzyskujemy domeny internetowe: reprezentujemy klientów w sporach domenowych:                                         w sprawach o cybersquatting i typosquatting, a także świadczymy kompleksową obsługę                                   prawną w zakresie wszelkich innych naruszeń praw własności intelektualnej w Internecie.

Doradzamy i reprezentujemy wszystkie rodzaje przedsiębiorstw internetowych:
zarówno nowo powstałe dynamicznie rozwijające się małe i średnie
przedsiębiorstwa, jak i duże, globalne korporacje. Prowadziliśmy liczne postępowania
dla nich przed Sądem  Polubownym ds. Domen Internetowych przy PIIiT, przed Sądem
Arbitrażowym w Pradze oraz WIPO, jak i przed innymi sądami polubownymi.
 

Doświadczenie:

Amerykański producent obuwia – reprezentacja w sporze przed Sądem Polubownym przy PIIT o odzyskanie praw do szeregu domen.

Fiński producent sprzętu stomatologicznego  – doradzanie i reprezentacja w sporze przed Sądem Polubownym przy PIIT o odzyskanie praw do domeny .pl. 

 

Globalna sieć restauracji fast-food – reprezentacja w sporach domenowych o odzyskanie szeregu domen przed Sądem Arbitrażowym WIPO oraz przed Sądem Polubownym przy PIIT. Koordynacja sporów domenowych w innych krajach (CEE) przed sądami krajowymi oraz przed Sądem Arbitrażowym EURID w Pradze.

Spadkobiercy znanej fińskiej autorki – reprezentacja w szeregu sporów o odzyskanie domen .pl przed Sądem Polubownym przy PIIT oraz przed sądami powszechnymi.

 

Portal internetowy – doradztwo w sporze domenowym o kluczową domenę internetową.