Pomagamy podmiotom innowacyjnym, których głównym przedmiotem działalności
jest wdrażanie i komercjalizacja nowych technologii w zakresie tworzenia i obsługi
struktur korporacyjnych. Tworzymy od podstaw i rejestrujemy spółki osobowe
i kapitałowe. Projektujemy struktury holdingowe spółek powiązanych kapitałowo
w celu efektywnego zarządzania własnością intelektualną, optymalizacji podatkowej
lub pozyskania finansowania od inwestorów zewnętrznych.

W ramach obsługi korporacyjnej naszych klientów m.in.:

 • sporządzamy wszelkie dokumenty i akty prawne spółek prawa handlowego,
 • przygotowujemy spółki do przyjęcia inwestora zewnętrznego, negocjujemy
  warunki umów inwestycyjnych,
 • wspieramy proces debiutu spółki na rynku alternatywnym New Connect,
 • pomagamy przy optymalizacji podatkowej w oparciu o strukturę spółki
  komandytowej,
 • pomagamy przy komercjalizacji wynalazków naukowych,
 • pomagamy przy tworzeniu start-up`ów technologicznych,
 • prowadzimy procesy przekształcenia spółek w dowolną formę prawną (spółka
  osobowa lub kapitałowa),
 • tworzymy dokumentację przy zbywaniu zorganizowanej części
  przedsiębiorstwa, w szczególności aportów obejmujących prawa własności
  intelektualnej (znaki towarowe, patenty, oprogramowanie komputerowe,
  bazy danych, know- how etc.).
 

Doświadczenie:

Innowacyjna firma badawcza – przekształcenie formy prawnej spółki, doradztwo prawne i przygotowanie spółki do wejścia inwestora zewnętrznego.

Producent pomp ciepła – doradztwo prawne
i przygotowanie spółki do wejścia inwestora zewnętrznego.

Producent oprogramowania dla międzynarodowych branżowych portali społecznościowych – tworzenie holdingowej struktury organizacyjnej spółek powiązanych, przekształcenie formy prawnej spółki.

Innowacyjna firma farmaceutyczna typu spin off – tworzenie holdingowej struktury organizacyjnej spółek powiązanych, przekształcenie formy prawnej spółki córki.

Innowacyjna firma badawcza  – tworzenie holdingowej struktury organizacyjnej spółek powiązanych, przekształcenie formy prawnej spółki córki.