2016-02-28   Mec. Daniel Hasik wygłosił wykład nt. zwalczania nieuczciwej konkurencji

Miejsce ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w systemie prawa i jej rola w ochronie przeciwko nieuczciwej konkurencji jest niezastąpiona. Podczas prelekcji mec. Hasik omówił m.in. tematykę związaną z ochroną oznaczeń odróżniających, naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa, nieuczciwą lub zakazaną reklama, reklamą produktów sensytywnych, a także kwestie związane z dochodzeniem roszczeń i zagadnieniami proceduralnymi. Wykład prowadzony był z licznymi case studies oraz w oparciu o wszechstronną analizę orzecznictwa sądowego w sprawach z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Centrum Praw Własności Intelektualnej im. Hugo Grocjusza to inicjatywa zrzeszająca specjalistów z dziedziny praw własności intelektualnej – zarówno praktyków, jak i teoretyków. Centrum jest nastawione na kształcenie prawników zainteresowanych ochroną własności intelektualnej.

Mecenas Daniel Hasik jest stałym wykładowcą Centrum od momentu jego powstania.

Szczegóły i terminy zbliżających się wykładów znajdziecie państwo pod adresem: link.