2016-03-19   Mec. Anna Kruszewska wygłosiła wykład nt. praktycznych aspektów prowadzenia sporów sądowych w zakresie ochrony własności intelektualnej

Wykład obejmował praktyczne aspekty prowadzenia sporów z zakresu IP. Dyskusja w trakcie wykładu obejmowała zagadnienia związane z zarządzaniem procesem sporu: przeprowadzeniem analizy przedprocesowej i ustaleniem strategii postępowania, prowadzeniem działań przedprocesowych, przygotowaniem pozwu/odpowiedzi na pozew, meandrami składania wniosku o zabezpieczenie powództwa, zasadnością wnoszenia środków zaskarżenia, kluczowymi elementami środków zaskarżenia, wybranymi aspektami egzekucji orzeczeń, itd. W toku zajęć omówione zostały również podstawowe aspekty praktyczne związane z prowadzeniem sporu sądowego, w tym czynniki takie jak kwestie wizerunkowe, organizacyjne i finansowe związane z uczestnictwem w procesie cywilnym.

Centrum Praw Własności Intelektualnej im. Hugo Grocjusza to inicjatywa zrzeszająca specjalistów z dziedziny praw własności intelektualnej – zarówno praktyków, jak i teoretyków. Centrum jest nastawione na kształcenie prawników zainteresowanych ochroną własności intelektualnej.

Szczegóły i terminy zbliżających się wykładów znajdziecie państwo pod adresem: link.