2016-03-09   Aleksandra Sewerynik dołącza do grona prawników kancelarii Hasik i Partnerzy

Aleksandra posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w kancelarii specjalizującej się w ochronie praw autorskich – Błeszyński i Partnerzy oraz w ramach własnej kancelarii, gdzie doradzała w sprawach z zakresu prawa autorskiego.

Jej doświadczenie obejmuje doradztwo z zakresu prawa autorskiego oraz prawa do wizerunku.  Przygotowuje dla klientów modele prawne szeroko rozumianych produkcji kreatywnych. Zajmuje się sporządzaniem opinii prawnych oraz konstruowaniem i konsultowaniem umów dotyczących sfery działalności twórczej, artystycznej oraz producenckiej. Zna praktykę działania organizacji zbiorowego zarządzania oraz ma doświadczenie w kontaktach z tymi podmiotami. Jest jedynym w Polsce ekspertem przygotowującym integralne, muzyczno-prawne, analizy
porównawcze utworów muzycznych w kontekście plagiatu. Jej klientami są artyści, twórcy, aktorzy, muzycy, menedżerowie artystów, agencje reklamowe, banki muzyki, firmy producenckie oraz agencje artystyczne.

Od 2008 roku wykłada prawo autorskie na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie. Współpracuje z Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych. Jest prelegentką na konferencjach poświęconych prawu autorskiemu. Jest autorką książki „Prawo autorskie w muzyce”, bloga prawniczego (link) oraz licznych publikacji z zakresu prawa autorskiego („Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”, „Kwartalnik Urzędu Patentowego”, „Rzeczpospolita”).

Od października 2013 r. regularnie publikuje felietony w „Rzeczpospolitej” oraz w serwisie prawo.rp.pl, za które otrzymała w 2015 r. nagrodę w III edycji konkursu na informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej, organizowanego przez Urząd Patentowy RP.