2014-11-03   Daniel Hasik prelegentem na konferencji organizowanej przez Akademię Prawa Europejskiego

Daniel Hasik, partner w kancelarii Hasik,Wiński i Partnerzy, miał przyjemność wystąpić na corocznej konferencji poświęconej znakom towarowym i wzorom przemysłowym w Alicante (Annual Conference on Trademarks and Designs in Europe).

W swojej prezentacji omówił on zatrzymanie przez służby celne towarów naruszających prawa własności intelektualnej na przykładzie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 6 lutego 2014 r. w sprawie Martin Blomqvist przeciwko Rolex S.A. Temat ten przedstawiony został w kontekście zmian wprowadzonych przez rozporządzenie Unii Europejskiej nr 608/2013 w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne.

Więcej informacji o konferencji dostępnych jest na stronie www.era.int.