2014-02-20   Daniel Hasik prelegentem na ogólnopolskiej konferencji „Granice innowacyjności polskiej gospodarki”

Miło nam poinformować, że w dniu 20 lutego 2014 r. Daniel Hasik, partner kancelarii Hasik, Wiński i Partnerzy, wziął udział w charakterze prelegenta w ogólnopolskiej konferencji „Granice innowacyjności polskiej gospodarki”. Konferencja została organizowana na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego przez warszawską Grupę Lokalną Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA.

Daniel Hasik przedstawił prezentację zatytułowaną: „Styk praw własności intelektualnej i prawa konkurencji – spór o granice”, analizując stosunek prawa konkurencji i prawa własności intelektualnej na przykładach odmowy dostępu do własności intelektualnej jako przejawu nadużycia pozycji dominującej oraz zakazu wiązania technologicznego.

Celem konferencji była analiza dotychczasowych regulacji prawnych pod względem wpływu na innowacyjność polskiej gospodarki, w szczególności w kontekście rozwoju prawa własności przemysłowej i wyzwań współczesności.

Więcej informacji o konferencji znajdą Państwo na dedykowanej jej stronie internetowej.