2017-05-30   Aleksandra Sewerynik o coverach i prawie autorskim

Serdecznie zapraszamy! Wszystkie szczegóły wydarzenia  są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/events/429005847466839/?acontext=%7B%22ref%22%3A%22108%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D