2017-05-19   Tantiemy dla robotów. Czy to przyszłość prawa autorskiego? Rozważania na ten temat, autorstwa Dr. Damiana Flisaka, opublikowała Rzeczpospolita

Mec. Flisak rozważa, czy wytwory sztucznej inteligencji powinny zatem podlegać ochronie na gruncie prawa autorskiego lub praw pokrewnych.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym tekstem artykułu, dostępnym w serwisie internetowym prawo.rp.pl pod adresem:

http://www.rp.pl/Prawo-autorskie/305139958-Sztuczna-inteligencja--prawdziwe-wyzwanie-dla-prawa-autorskiego.html#ap-1