2017-03-27   Skarga kasacyjna Joanny Szczepkowskiej przyjęta do rozpoznania przez Sąd Najwyższy