2016-07-01   Wykład mec. Daniela Hasika nt. “Egzekwowanie praw własności intelektualnej” w ramach Szkoły Letniej zorganizowanej przez Akademię Prawa Europejskiego w Trewirze

Wykład koncentrował się na zagadnieniach dochodzenia praw własności intelektualnej i mechanizmów ochrony tych praw przewidzianych w obu aktach prawnych, tj. Dyrektywie w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (nr. 2004/48/WE) oraz Rozporządzeniu w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003 (nr. 608/2013). Szkolenie koncentrowało się na omówieniu środków ochrony praw własności intelektualnej przewidzianych w Dyrektywie oraz porównaniu statusu ich implementacji w poszczególnych państwach członkowskich UE oraz środków ochrony celnej oraz porównaniu nowego Rozporządzenia z wcześniejszym Rozporządzeniem w tej sprawie nr 1383/2003.

 

Szkolenie “Szkoła Letnia” organizowana jest corocznie przez Akademię Prawa Europejskiego (Academy of European Law), organizację non-profit organizującą szkolenia dla prawników w zakresie prawa europejskiego. Patronami Akademii są Państwa Członkowskie UE. Szkolenie odbyło się w Trewirze w Niemczech.