2016-04-24   Artykuł Aleksandry Sewerynik w biuletynie ZAIKS-u

Prawo autorskie powinno służyć rozwojowi kultury i nauki, zabezpieczać warunki do powstawania wartościowych dzieł oraz stanowić zachętę dla twórców, przede wszystkim poprzez zabezpieczenie należytego wynagradzania pracy twórczej autorów i innych artystów. Bardzo istotnym problemem jest powszechne społeczne przyzwolenie na pozyskiwanie dóbr kultury w nielegalny sposób. O tym istotnym zagadnieniu możemy przeczytać w najnowszym biuletynie ZAIKS-u:

http://zaiks.org.pl/469,198,wiadomosci_zaiks-u