2016-04-20   Wykład mec. Anny Kruszewskiej

20 kwietnia 2016r. mec. Anna Kruszewska wygłosiła wykład dla członków Koła Własności Intelektualnej WPiA UW dotyczący prawnoautorskich aspektów aktorstwa filmowego.

 

Prelekcja była poświęcona  zagadnieniom doktrynalnym jak i przybliżała praktyczne problemy, z jakimi spotka się prawnik reprezentujący aktora lub producenta filmowego. W trakcie spotkania poruszano m.in. temat konstruowania umów dotyczących nabywania praw do artystycznych wykonań, jak również problematykę związaną z tzw. maską artystyczną i prawem do wizerunku aktora.

Spotkanie to miało wyjątkowy charakter ponieważ mec. Anna Kruszewska była jednym  ze współzałożycieli Koła Naukowego Własności Intelektualnej, które nadal prężnie i z sukcesami działa na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Szczegółowa informacja na temat wykładu i działalności Koła: http://www.ip.wpia.uw.edu.pl/